Thursday, November 28, 2019

Još jedan Festival nauke u Aleksandrovcu


    Ovog novembra, održan je ponovo Festival nauke u našoj opštini. Organizatori su bile, kao i do sada, sve četiri obrazovne ustanove - osnovne škole "Aca Aleksić"i "Ivo Lola Ribar", srednja škola "Sveti Trifun" i predškolska ustanova "Naša radost". 
       
       Domaćin ovogodišnjeg Festivala, održanog 26. novembra, bila je škola "Ivo Lola Ribar". 

   Pored učenika matičnih škola i vrtića učešće su uzeli učenici, predškolci, nastavnici i vaspitači izdvojenih odeljenja u Garevini, Gornjem Stupnju, Dobroljupcima, Zleginju, Rataju i Vitkovu.


    Govoreći o Festivalu, organizatori su rekli: "Danas smo mogli videti da je predstavljeno više raznovrsnih igara, eksperimenata i ogleda. Na veoma kreativan i očigledan način povezivana je teorija i praksa. Ovom prilikom uvaženi su svi didaktički principi (princip naučnosti, prilagođenost uzrastu učenika/dece, sistematičnost i postupnost, povezanost teorije i prakse, očiglednost...). Učesnici su dobili priliku da unaprede kompetencije za učenje, demokratski odnos u savremenom društvu, digitalne kompetencije, rešavanje problema, veštine saradnje i komunikacije..."    Posebna pažnja posvećena je razvijanju svesti o važnosti  odgovornog odnosa prema okolini, pa je većina demonstracija bila u duhu ekologije. 

     Zanimljivo je bilo videti kako se najmlađi  uče odgovornosti prema životnoj sredini, kako shvataju pojam reciklaže. Mogli smo videti raznovrsne didaktičke igračke kreirane od reciklažnih materijala, ali i digitalne igre kroz koje se ova deca upoznaju sa osnovnim ekološkim principima. Demonstrirali su i kako zajedno  sade biljke, a kroz eksperimente  "Priroda u tegli" predstavili ono što su do sada naučili o zaštiti životne sredine.
    Još jednom smo svi prikazali kako se kroz zanimljive naučne eksperimente može objasniti svet oko nas i pri tom istakli potrebu i želju da živimo u zdravijem i čistijem okruženju,i budemo odgovorniji prema svom okruženju nego predhodne generacije.
    Eksperimenti i ogledi koje su izvodili srednjoškolci bili su i u funkciji profesionalne orijentacije učenika završnih razreda osnovne škole. 


      Posetioci Festivala bili su deca iz starijih, mešovitih i predškolskih grupa vrtića, učenici četvrtih i osmih razreda obe osnovne škole i srednjoškolci. Svi oni su imali priliku ne samo da čuju i vide, već  i da se oprobaju u izvođenju pojedinih igara, ogleda i eksperimenata.
   

No comments:

Post a Comment

Biti dobar roditelj u digitalnom svetu